Nesměňka!

Objímání stromů - ilustrační obrázek

Nabídka kurzů

Ajurvéda

Ajurvéda je více než tři tisíce let stará léčebná metoda, která pomocí přírodních léků a olejů vyrobených z bylin, koření, kůr a listů stromů vrací tělu duši, mysli zdraví a rovnováhu a dodává životní energii. První část semináře je zaměřena na ajurvédskou diagnostiku, principy vzniku nemocí, správné využití léčivých vlastností potravin, tajemství léčebných technik ajurvédy, tajemství dlouhověkosti a výuku omlazovacích a vylučovacích technik. Také si nacvičíme ajurvédské masáže celého těla a masáž aktivních bodů marem (propojení těla a mysli).

Obsah pokračovacího semináře je zaměřený na vztahy a naplňování duchovních a duševních potřeb člověka. Na vztahové - duševní potřeby, tedy touhu po uznání, úctě, sebeúctě, spolunáležitosti ke společnosti, touhu po lásce, pozornosti a spolupráci. Na potřeby vnitřní - duchovní, tvořivé, pocit užitečnosti, potřeba seberozvoje, výměna hodnot. Naučíme se základy ajurvédské (olejové) masáže a marmové terapie. Absolventi získají certifikát odborné způsobilosti.

Lektor: Pavol Hlôška

Aromaterapie

Aromaterapie je jeden z nejkrásnějších alternativních oborů péče o tělo i duši. Často využívá dvou smyslů hmatu a čichu, neboli doteku a vůně, proto je pro většinu z nás velmi příjemnou terapií.

Aromaterapie se zabývá celým člověkem - vylaďuje jej hlavně po psychické a energetické stránce.Velmi dobře působí při vyčerpání těla i duše, například nesprávným myšlením, přepracováním nebo špatnou životosprávou. Znovu pomáhá tělu naučit se odpočinku a relaxaci. Pročišťuje naše energetické pole a tím podporuje naše zdraví a vnitřní spokojenost. Své nezastupitelné místo má při masážích, v péči o pleť, psychoterapii, ale i při domácím využití, ve školách, nemocnicích, kancelářích, všude tam, kde je více lidí společně a tak i různé nálady a energie. Naučit se správně vybírat a kombinovat esenciální oleje je nejen otázkou času, vhodných informací, praxe a také pokory před inspirací či intuicí, která k nám ve vhodný čas přichází.

Lektorka je akreditovaná cvičitelka zdravotní gymnastiky, profesionální aromaterapeutka, praktikantka shiatsu.

Lektorka: Vladimíra Naušová

Astrologie

O astrologii s hudbou

Lektor: Štěpán Rak.

Autentický pohyb - Authentic movement

Čekání na pohyb ..... Poslouchání a dělání toho, oč si tělo řekne ..... Vytváření momentu a prostoru, kde se podvědomí může realizovat v pohybu a klidu těla .... Reakce na impuls .... Rozhodnutí poslechnout, nebo neposlechnout tento impuls ..... Ztělesnění představivosti v pohybu i klidu těla ....

Jde o hloubkový intuitivní pohyb těla, který je řízený vnitřními pocity bez tradiční kontroly logického uvažování a zábran. Tento pohyb je prováděn v bezpečném prostředí, kde se účastníci řídí předem dohodnutými pravidly. Tento proces umožňuje pohyb v prostoru, kde jsme schopni uvědomit si sami sebe v daném momentu mezi ostatními. Je to způsob, jak porozumět volným pohybem svým pocitům, prožitkům i myšlenkám. Tato zkušenost pomáhá otevřít cestu k tvořivosti v momentech stresu, v rodině, s dětmi, rodiči, partnery i spolupracovníky a nacvičuje naslouchání.

Počátky tohoto stylu pohybu se objevily v šedesátých letech v pohybově-tanečních hodinách Mary S. Whitehouse (1911-1978). Základní formu, kterou já používám, dodala tomuto vyjadřovaní Janet Adler v sedmdesátých letech.

Základní techniku, kdy část skupiny se autenticky ? intuitivně pohybuje a další část skupiny je pozoruje, se lektorka naučila ve Spojených Státech před deseti lety pod vedením R. Stein, která studovala s J. Alder. Pohybující mají zavřené nebo lehce přivřené oči a naslouchají vnitřním impulsům kinestetické reality (podvědomého pohybu). Pozorovatelé se dívají do vlastního vnitra a všímají si svých pocitů a vzpomínek vyvolaných pohyby anebo nehybností těl těch, kteří jsou pozorováni. Nedílnou součástí techniky je krátká diskuse o prožitcích zúčastněných. Využívány jsou zejména terapeutické, uklidňující, inspirační, uvolňující a meditativní účinky techniky.

Základní principy ? pohybující se koncentrují sami na sebe, pozorující se koncentrují na vlastní pocity a poslouchají očima, každý je odpovědný sám za sebe a za svoje prožitky.

Pravidla ? pohyb a pozorování bez kritiky a porovnávání sebe i ostatních, zachycování a používání podvědomých impulsů, rozvíjení vnitřního pozorovatele, přijetí myšlenky, že my jsme vlastníky a autory našich názorů, poznatků, pocitů a zkušeností.

Další techniky, které lektorka využívá v hodinách uvolňovacího a inspiračního cvičení jsou ? Alexandrova technika, pohybová improvizace (contact imrov), continuum movement, Laban method, primární pohyb, komunikační strategie (jak porozumět a dohodnout se v momentech vzteku, rozčilení a úzkosti, aniž by jsme zranili druhé) a další.

Lektorka: Kristina Klee-Horning

Baňkování

Léčba baňkami je jednou z alternativních metod lidového léčitelství používaná dodnes. Je založena na vytvoření podtlaku, obvykle ve skleněné nádobě, která je přiložena na tělo. Napomáhá odstraňovat potíže související s pohybovým aparátem, prokrvuje, příznivě ovlivňuje tok energie v těle, napomáhá při kožních potížích a prostřednictvím lymfatického systému pročišťuje organismus. Za určitých podmínek lze tuto metodu praktikovat v domácím ošetření. Kurz je vhodný i pro laiky.

Čchi-Kung

V překladu znamená Čchi-kung práci s vnitřní energií. Jde o zdravotní cvičení, které je jedním z nejcennějších kulturních prvků čínského dědictví. Jeho cílem je zachování zdraví, práceschopnosti, prodloužení věku, energetizace, vitalizace a harmonizace těla i mysli.

Dornova metoda

Jde o jemnou manuální terapii, s jejíž pomocí jsou obratle a klouby dynamicky a bezpečně uváděny do původních správných poloh. Metoda je účinná, šetrná k lidskému tělu a natolik jednoduchá, že se její základy dokáže každý naučit během dvoudenního semináře a ihned ji může aplikovat sám na sobě, na své blízké i v terapeutické praxi. Používá se při akutních problémech i při dlouhodobých bolestech zad a kloubů. Lze s její pomocí napravit skoliózu, vysedlé lopatky, kulatá záda, rozdílnou délku dolních končetin, vybočení pánve a jednotlivých obratlů. Seminář je zaměřen i na psychické příčiny problémů páteře a kloubů a možnosti jejich napravení.

Etikoterapie

Jde o léčebnou metodu, která hledá skutečné příčiny nemocí. Vychází z přesvědčení, že původ všeho je duchovní. I nemoc tedy začíná v duchu. Etikoterapie dává do souvislosti nemravnost našeho počínání (nemoc duše) se vznikem onemocnění těla.

Hledá v životě nemocného místo, kde se odklonil od vesmírného řádu věcí, od zákona lásky a jednoty. Je-li nalezeno a odstraněno ono blokující přesvědčení a změněn způsob života, může teprve dojít ke skutečnému uzdravení a tím i vymizení hmotných příznaků těla.

Lektor: Vladimír Vogeltanz

Champi masáž hlavy

"Champi" masáž hlavy vychází z tradiční indické masáže hlavy, prováděné jednoduchým promasírováním pokožky na hlavě. Doplněná je o prvky shiatsu a ajurvédy, rozšířená i na šíji, ramena, paže a krk. Velmi účinně uvolňuje svaly plné napětí ze stresu, stagnující nebo nadměrnou energii v horní části těla. Při Champi masáži je využíváno účinků aromaterapie, která pročišťuje mysl a uvolňuje emoční stres, bránící prožívání šťastného života.

V kurzu Champi masáže se seznámíte s aromaterapií proti bolestem hlavy, únavě, nespavosti, přetížené mysli. K prevenci těchto projevů dnešní doby patří i zásady stravování z energetického hlediska a cvičení pro uvolnění krční páteře.

Lektorka je akreditovaná cvičitelka zdravotní gymnastiky, profesionální aromaterapeutka, praktikantka shiatsu.

Lektorka: Vladimíra Naušová

Jóga

Akce zaměřené na jógu jsou určeny jak pro začátečníky, tak pokročilé. Jejich cílem je odreagování se a odpočinutí od běžných starostí a problémů, zastavení v čase a spočinutí v teď a tady. Cvičíme vybrané polohy (ásany), protahovací, uvolňovací a spinální cviky (zaměřené na ozdravení páteře), sestavy (Pozdrav slunci, Pozdrav měsíci, Orgánovou sestavu ad.), provádíme pránajámické techniky (práce s dechem), praktikujeme jógu očí, relaxační techniky a meditace.

Jóga - ilustrační obrázek Součástí bývá praktikování japonské tlakové techniky shiatsu a zpívání manter, průpovědí mystického významu, kterým jsou připisovány magické, léčebné, ochranné a osvobozující účinky. Nejčastěji zpíváme mantry zhudebněné Američanem Henry Marshallem.

Lektoři: Richard Holický, Vladimíra Naušová, Alena Piklová

Jóga Mystika

Kurz je zaměřen na hledání cesty za Poznáním a nalezením moudrosti. Duchovní mistři tvrdí, že je tolik duchovních cest, co je lidí. Jakou z cest si vyberou záleží na duchovní zralosti jedince, jeho povaze a mentalitě. V kurzu se seznámíme s cestami, které jsou "univerzální" a po kterých v různé míře kráčíme všichni. Jako učebních pomůcek jsou použity audio nahrávky manželů Tomášových, ad.

Lektor: Dušan Tomek

Manuální lymfodrenáž

Lymfatický systém je podobný krevnímu oběhu s tím rozdílem, že nevyužívá žádného vnitřního orgánu, který by její funkci podporoval. Lymfa je po těle rozváděna pohybem svalů. Vlivem lymfatické drenáže dochází k urychlení toku lymfy (mízy) a v jejím důsledku k pročištění organismu (napomáhá vyloučení toxických látek), prevenci a urychlení procesu uzdravování.

Numerologie

Její teorie je založena na předpokladu, že vše podléhá předvídatelnému vývoji. Čísla odvozená od datumu narození mají schopnost prozradit informace o charakterových vlastnostech, schopnostech, či zdravotních potížích dotyčného jedince. Napomáhají v pochopení sebe i druhých, v pochopení vzájemných rodinných, partnerských a dalších vztahů a nabízejí užitečné rady a vysvětlení.

Lektor: Štěpán Rak

Pulsová diagnostika

Praktika, která spadá do čínské medicíny a je součástí akupunktury. Slouží k diagnostice blokád v organismu (na tělesných orgánech) a ke správnému výběru akupunkturních bodů, jejichž prostřednictvím dochází k napravování a uzdravování. Pulsovou diagnostikou lze určit i hlubší příčinu nerovnováhy (nemoci), například viry, bakterie, plísně a akutnost či chronicitu.

Lektor: Dušan Tomek

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Jde o pochopení vztahů členů rodiny. Patří sem sourozenci, rodiče a jejich sourozenci, prarodiče a jejich sourozenci a někdy i starší generace. Někdy mohou být důležití i ti členové rodiny, na které se zapomnělo, krátce po smrti narozené děti, nežádoucí členové rodiny, zemřelí atp.

Technika konstelací spočívá v sestavení jakéhosi modelu rodiny tak, jak situaci klient/ka vnímá. Jednotlivé členy rodiny zde představují ostatní účastníci semináře, které si pro svou konstelaci klient/ka vybere. Ten/ta si rovněž zvolí zástupce, který v situaci přestavuje jeho/ji samého/samou. Vybrané zástupce rozestaví do prostoru dle své vnitřní představy a svých pocitů.

Konstelace jsou zážitkovou metodou, ve které jde o pocity, prožitky a teprve po prožitku konstelace o vysvětlení a pochopení toho, co konstelace ukazuje. Nejlepší způsob práce s konstelacemi je v kruhu spoluúčastníků semináře.

Lektor vystudoval jednooborovou psychologii, dramaturgii divadla a absolvoval výcviky systemických konstelací a voice dialogu.

Lektor: Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský

Shiatsu

Jde o léčebnou metodu pocházející z Japonska, která využívá dotyku a tlaku k ovlivňování energie těla. Vede k uvolnění a povzbuzení těla. Základním smyslem Shiatsu je umožnit plynulý průtok energie (meridiány). Společně se naučíme základní teorii této masáže a vyzkoušíme si ji v praxi.

Tai-chi

Tai-chi - ilustrační obrázek Více než 300 let vývoje změnil tchaj-ťi-čchüan důraz z umění obrany a útoku na léčení a upevňování zdraví. Důležitou charakteristikou je nepřetržité proudění čchi a stabilní, silný a pevný postoj i pohyb. Cvičení posiluje vazivo kloubů, posiluje a protahuje svaly, harmonizuje a posiluje trávicí a smyslové orgány, rapidně zlepšuje koordinaci a v neposlední řadě zlepšuje komunikaci levé a pravé mozkové hemisféry. Zdůrazňuje se jeho meditační aspekt, nacházení nehybnosti v pohybu a naopak. Pro pozitivní efekt tchaj-ťi je nezbytné pravidelné cvičení a zvládnutí základních principů (princip hedvábného pohybu, princip nepřetržitosti, princip pohybu po kružnici, princip absorbce, princip úplnosti) tohoto umění.

Společně cvičíme sestavu o 108 formách, která je vhodná pro všechny bez omezení věku, kondice a zdravotního stavu.

Lektoři: Jana Skalová, Milan Strejček

Tarot

Tarot - ilustrační obrázek Tarot je úžasným pomocníkem v procesu rozhodování, pochopení jednání a pocitů svých i ostatních. Vede člověka k porozumění a dává nahlédnout do hlubších souvislostí. A v neposlední řadě ukazuje možnosti budoucího vývoje, díky čemuž umožňuje volbu správné cesty. Kurz osvětluje význam jednotlivých karet Velké arkány Tarotových karet a jejich symboliku. Naučíme se různé možnosti výkladu (výklad na minulost, přítomnost a budoucnost, partnerské, rodinné a jiné vztahy, zaměstnání, finanční situace, ad.). Nahlédneme do vztahů mezi jednotlivými kartami v rámci výkladu praktikovaného systému, pochopení významu a zprostředkování obsažené informace.

Lektoři: Bohumil Vurm

Tradiční thajská masáž

Tradiční Thajská masáž pochází z Indie. Před více než 2500 lety se technika rozšířila na území dnešního Thajska a byla z východu ovlivněna čínskou medicínou. Indický původ je patrný z jógové podstaty masáže. Cvičení jógy není v Thajsku běžné. Pasivní forma jógy ? Tradiční Thajská masáž je naopak velmi oblíbená a Thajci si ji dopřávají díky cenové i místní dostupnosti velmi často (až 1x týdně). Tradiční Thajská masáž se provádí přes oblečení. Olejové masáže se v Thajsku rozšířily teprve s příchodem západních turistů. Terapeut stimuluje tlakem energetické-sénové dráhy, které jsou lokalizací podobné meridiánům z čínské medicíny, nejsou však totožné. Každý ze sénů má vliv na zdravou funkci hned několika vnitřních orgánů a působí preventivně proti nejrůznějším onemocněním (zácpa, bolení hlavy, rýma ad.). Každý dotyk i protažení v Thajské masáži bere v potaz umístění energetických drah a jejich stimulaci. Pro Thajskou masáž jsou typické protahovací techniky. Klient/ka odpočívá a masér/ka s ní/m cvičí. Zapojuje při tom celé svoje tělo ? prsty, dlaně, lokty, předloktí, nohy, chodidla. Tah i tlak jsou prováděny ne silou, ale vahou těla. Proto má masáž ozdravné a harmonizační účinky na masírovaného člověka i terapeuta.

Masáž pozitivně ovlivňuje tok lymfy, krevní oběh, zdravou funkci vnitřních orgánů, flexibilitu pohybového aparátu, svalový tonus, vnitřní pohodu, uvolňuje i energetizuje.

Lektorka vystudovala Tradiční Thajskou masáž v Chiang Mai u Wandee Boonsai v roce 2004 během svého půlročního pobytu v Asii. Po té praktikuje a pořádá kurzy pro Dexter Academy v Praze a soukromé kurzy v ČR a v Reykjaviku, kde žije od podzimu roku 2006.

Lektorky: Romana Ertlová, také Gabriela Šálová

Žena jako růže, Dotek Luny

Luna joga ? - Cesta ke zdraví v souladu s Lunou a vlastními biorytmy metodou Vladimíry Naušové

Luna je pouhých 390 tisíc kilometrů od Země a její blízkost znatelně ovlivňuje veškerý život na Zemi. Přílivy, odlivy, naše hormonální a růstové cykly, stejně tak i živočišnou a rostlinnou říši. Její téměř 29 denní cyklus je spjat s ženskou menstruací a rozmnožováním zvířat. Její dorůstání a ubývání ovlivňuje naše nálady a energii. Luna je mnoha kulturami v průběhu věků považována za symbol ženskosti. Lunární energie odráží a zprostředkovává vše, co je do ní promítáno tak jako sluneční světlo. Luna působí i na jednotlivé orgány našeho těla, jejichž stav můžeme pod jejím vlivem ovlivňovat, uzdravovat.

Naučíme-li se vnímat jednotlivé rytmy Luny, přijmeme-li jejich vliv na naše tělo i emoce zbavíme se mnoha bolestí, pochopíme mnohá nedorozumění mezi námi lidmi, dáme prostor přirozenému prožívání svého života. Luna joga je holistická cesta ke zdraví určená zejména ženám. Jejím pochopením, zařazením do svého života, začíná žena prožívat svůj život vědomě a tím i šťastněji. Uzdravuje se nejen její tělo, ale i duše. Získává zdravé sebevědomí, mění svůj život ve prospěch svůj i jejích blízkých v souladu s její životní cestou.

Luna joga využívá prvků jogy k procvičení těla, zejména oblasti páteře, kyčlí, pánve, kde uvolňuje ztuhlá místa a stagnující energii. Vede ženy k vnímání svého těla při tělesných cvičeních, vědomém dechu, relaxaci, zklidnění mysli. Dává prostor spontánnímu vyjádření potřeb a pocitů zejména při lunárním tanci. Luna joga působí pozitivně na celý ženský organismus. Je prevencí ženských onemocnění i projevů nerovnováhy jako je například neplodnost, problémy s menstruací, bolesti hlavy, potíže v klimakteriu. Umožňuje ženám připravit se na těhotenství, navrátit se do běžného života po porodu, gynekologických i jiných operacích, získat znovu radost ze života po psychické zátěži.

Luna joga využívá i doteků, léčivých vůní přírody, barev, hudby a energie stravy k pochopení sebe sama a vyladění tělesné i psychické nerovnováhy. Přináší ženám inspiraci do života. Luna joga je jednou z příjemných, účinných cest pro ženy, které hledají vztah ke svému tělu, sami k sobě, ke svému spokojenému ženství. Během kurzů se lektorka věnuje aromaterapii, tanci, masážím a makrobiotice.

?Poznáním sebe sama mohu lépe poznat i ostatní ?

Lektorka je akreditovaná cvičitelka zdravotní gymnastiky, profesionální aromaterapeutka, praktikantka shiatsu.

Lektorka: Vladimíra Naušová

Vytisknout stránku vytisknout tuto stránku (bez doplňující grafiky)
Organizace Nesměňka | www.nesmenka.mysteria.cz | soukupova.nesmenka@centrum.cz | web: Trája © 2006